Kui tuleohutu on Sinu kodu?

Vaata veel

Tulekahju areng

Laetud: 01.12.2009

Laetud: 09.04.2015

Telli korstnapühkija varakult

Igal aastal saab paarsada tulekaju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.

Loe veel

Kena küünlaleek ei tohi põhjustada traagilist tuleõnnetust

Aita eakal lähedasel suitsuandurit kontrollida

Tüüpiline tulekahjuohver on toas suitsetav purjus pensionieelikust mees